Đồng hồ

Lịch

Tài nguyên dạy và học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Vũ Thìn (012587655xx))

Điều tra ý kiến

Học như thế nào có hiệu quả nhất?
Học trên lớp
Đi học thêm
Tự học ở nhà
Hỏi bạn bè

Ảnh của tôi

Hat_ve_Me_VN_anh_hung.mp3 HAPPY_NAW_YEAR.swf Buon1.flv Xuan_da_ve.swf Truong_THPT_Da_Phuc_Soc_Son_HN.jpg Hanh_Khuc_Truong_Cap_III_Da_Phuc.mp3 Prettyboy.swf Chia_tay_tuoi_hoc_tro___Thien_Truong_Dia_Hai.mp3 VongTronTinhYeu.mp3 Bai_ca_GVND.swf BuiBayVaoMat.mp3 0.SO_DO_DEN_TRUONG_THPT_DA_PHUC.jpg 0.Hay_den_voi_chung_toi.swf Frame2075_copy.jpg 0.Cong_moi_truong_DP_2.jpg 0.Cong_moi_truong_DP.jpg 0.Hang_D.jpg

Danh lam thắng cảnh

Từ điển trực tuyến

Báo mới - Tin tổng hợp

Sắp xếp dữ liệu

Máy tính bỏ túi

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Lịch vạn liên

  Liên kết

  Chat ... chat ... chat...

  Chào mừng quý vị đến với Website của Vũ Thìn - Trường THPT Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Đáp án Tiếng anh 11 CT mới (11D-E)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Thìn (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:25' 06-05-2017
  Dung lượng: 79.0 KB
  Số lượt tải: 14
  Số lượt thích: 0 người
  Da Phuc High school The 2nd term test – GRADE 11 D, E (New English Book) (2016-2017)
  Test code: 11011
  I. PHONETICS (1 p) 1.D. islet 2.A. cuisine 3.A. certificate 4.B. cuisine
  II. VOCABULARY AND GRAMMAR
  A. Choose the best answer to complete the following sentences (1.5p)
  1.B. inhabitants 2.A. academic 3.D. on 4.C. to be constructed 5.B. detect 6.A. unexpectedly
  B. Give the correct form of the words in the brackets (1p)
  1. equivalent 2. financially 3. excavated 4. preservation
  C. Give the correct tenses or forms of the verbs in the brackets (1.5 p)
  1. have been studying 2. have read 3. made 4. selling 5. tell 6. Having learnt
  III. READING (2.5 p)
  A. Read the passage and choose the best answer to complete the blank. (1.25p)
  1. A. see B. meet C. notice D. look
  2. A. run B. worked C. indicated D. show
  3. A. questions B. troubles C. problems D. requirements
  4. A. concerned B. excited C. interested D. worried
  5. A. at B. on C. of D. up
  B. Read the passage and choose the best answers (1.25 p)
  1.A. clean the carpet and floor with a vacuum cleaner 2. D. robots inside brains
  3. C. being made extremely tired 4. C. change the food to improve the body and weight
  5. B. Better lives thanks to hi-tech
  IV. WRITING (2.5p)
  A. Each sentence has one mistake. Find and circle it (1p) 1. D 2. B 3. B 4. D
  B. Rewrite the following sentences (1.5p)
  1. ( It is a/one month since I (last) wrote to him.
  2. (I have some homework to do tonight.
  3. (Having graduated from university, he started his own business.

  Test code: 11013
  I. PHONETICS (1 p) 1. B. sustainable 2. A. smooth 3. B. diverse 4. C. masterpiece
  II. VOCABULARY AND GRAMMAR)
  A. Choose the best answer to complete the following sentences (1.5p)
  1. A. internship 2. A. detect 3. C. liveable 4. D. irresponsibly 5. C. in 6. B. a steady rise in
  B. Give the correct form of the words in the brackets (1p)
  1. qualification(s) 2. innovative 3. probably 4. threatened

  C. Give the correct tenses and forms of the verbs in the brackets (1.5pt)
  1. having built 2. invited 3. taking 4. to be made 5. have recently joined 6. has been cooking
  III. READING (2.5 ps)
  A. Read the passage and choose the best answers (1.25 p)
  1. A. How to apply to the Graduate School. 2. D. From the Director of Admission.
  3. D. prior to 4. D. they need not submit transcripts
  5. B. must reapply if they have not been registered at the university during the previous semester
  B. Read the passage and choose the best option to fill in each blank. (1.25p)
  A. with B. to C. for D. by
  A. save B. saving C. to save D. for saving
  A. x B. The C. A D. That
  A. who B. whom C. which D. that
  A. price B. money C. amount D. cost
  IV. WRITING (2.5p)
  A. Each sentence has one mistake. Find and circle it (1p) 1. B 2. A 3. B 4. C
  B. Rewrite the following sentences (1.5p)
  1. (I haven’t talked to John since last Christmas
  2
   
  Gửi ý kiến