Đồng hồ

Lịch

Tài nguyên dạy và học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Vũ Thìn (012587655xx))

Điều tra ý kiến

Học như thế nào có hiệu quả nhất?
Học trên lớp
Đi học thêm
Tự học ở nhà
Hỏi bạn bè

Ảnh của tôi

Hat_ve_Me_VN_anh_hung.mp3 HAPPY_NAW_YEAR.swf Buon1.flv Xuan_da_ve.swf Truong_THPT_Da_Phuc_Soc_Son_HN.jpg Hanh_Khuc_Truong_Cap_III_Da_Phuc.mp3 Prettyboy.swf Chia_tay_tuoi_hoc_tro___Thien_Truong_Dia_Hai.mp3 VongTronTinhYeu.mp3 Bai_ca_GVND.swf BuiBayVaoMat.mp3 0.SO_DO_DEN_TRUONG_THPT_DA_PHUC.jpg 0.Hay_den_voi_chung_toi.swf Frame2075_copy.jpg 0.Cong_moi_truong_DP_2.jpg 0.Cong_moi_truong_DP.jpg 0.Hang_D.jpg

Danh lam thắng cảnh

Từ điển trực tuyến

Báo mới - Tin tổng hợp

Sắp xếp dữ liệu

Máy tính bỏ túi

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Lịch vạn liên

  Liên kết

  Chat ... chat ... chat...

  Chào mừng quý vị đến với Website của Vũ Thìn - Trường THPT Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Đáp án Tiếng anh 11 CT cũ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Thìn (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:24' 06-05-2017
  Dung lượng: 73.5 KB
  Số lượt tải: 21
  Số lượt thích: 0 người
  Da Phuc High school The 2nd term test – Grade 11 (2016-2017)
  Number: A11012
  I. Phonetics: (1p) 1. A. punctuality 2. C. though 3. B. interfere 4. D. aquatic
  II. Grammar and vocabulary:
  A. Use the correct form or tense of the verbs in brackets: ( 1.5 p)
  1. had had 2. cooked 3. has gone 4. to be interviewed 5. was given 6. wearing
  B. Use the correct form of the words in brackets: ( 1 p)
  1. dangerously 2. excitement 3. renewable 4. gymnastics
  C. Choose the best option for each sentence: (1.5p)
  1. B. on which 2. D. attraction 3. C. (/ a/ a 4. D. off 5. B. Yes, of course   6. A. consisted
  III. Writing: A. Find out one mistake in each sentence: (1 p) 1. B 2. C 3. C 4. C
  B. Rewrite the following sentences, using the suggestions: (1.5 p)
  1. ( The burglar is thought to have got (gotten) in through the bathroom window.
  2. ( It is my recent computer that helps me a lot in preparing tasks for my students.
  3. ( They are looking for the man and his dog that have lost the way in the forest.
  IV. Reading:
  A. Read the passage carefully and choose the best option to fill in each blank: (1.25 p)
  1. A. is B. will be C . was D. has been
  2. A. as B. due to C. because D. despite
  3. A. suggested B. advised C. offered D. made
  4. A. which holds B. holding C. that held D. held
  5. A. any B. not C. nor D. no
  B. Read the passage carefully, then choose the correct answers: (1.25 p)
  6. D. 1631 /1653 7. A. Thirty two million rupees.
  8. C. pay homage to his beloved wife 9. B. He spent his whole life in the palace.
  10. C. too great to express in words
  Number: A11014

  I. Phonetics: (1p) 1. B. launched 2. C. comfort 3. A. engineer 4. D. advantageous
  II. Grammar and vocabulary:
  A. Use the correct form or tense of the verbs in brackets: ( 1.5 p)
  1. completed 2. will have been set 3. to be elected 4. began 5. had I had 6. checking (to be checked)
  B. Use the correct form of the words in brackets: ( 1 p)
  1. complicated 2. successfully 3. electricity 4. organizations
  C. Choose the best option for each sentence: (1.5p)
  1. A. about 2. B. thanks to 3. D. (/ (/( 4. C. in whom 5. A. Excuse me 6. B. accompanying
  III. Writing:
  A. Find out one mistake in each sentence: (1 p) 1. D 2. C 3. C 4. D
  B. Rewrite the following sentences, using the suggestions: (1.5 p)
  1. ( It was on my birthday party that my mother bought me a present.
  2. ( The company is thought to be planning a new advertising campaign.
  3. (Those students, whose reports are valuable, will be awarded the present. (Thiếu dấu phẩy trừ 0,25p)
  IV. Reading:
  A. Read the passage carefully and choose the best option to fill in each blank: (1.25 p)
  1. A. greet B. contain C. manufacture D. catch
  2. A. energy B. light C. life D. existence
  3. A. planned B. built C. standing D. attached
  4. A. At B. By C. For D. Through
  5. A. manners B. types C. models D. ways
  B. Read the passage carefully, then choose the correct answers: (1.25 p)
  1. D. Sunny and clear
   
  Gửi ý kiến