Đồng hồ

Lịch

Tài nguyên dạy và học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Vũ Thìn (012587655xx))

Điều tra ý kiến

Học như thế nào có hiệu quả nhất?
Học trên lớp
Đi học thêm
Tự học ở nhà
Hỏi bạn bè

Ảnh của tôi

Hat_ve_Me_VN_anh_hung.mp3 HAPPY_NAW_YEAR.swf Buon1.flv Xuan_da_ve.swf Truong_THPT_Da_Phuc_Soc_Son_HN.jpg Hanh_Khuc_Truong_Cap_III_Da_Phuc.mp3 Prettyboy.swf Chia_tay_tuoi_hoc_tro___Thien_Truong_Dia_Hai.mp3 VongTronTinhYeu.mp3 Bai_ca_GVND.swf BuiBayVaoMat.mp3 0.SO_DO_DEN_TRUONG_THPT_DA_PHUC.jpg 0.Hay_den_voi_chung_toi.swf Frame2075_copy.jpg 0.Cong_moi_truong_DP_2.jpg 0.Cong_moi_truong_DP.jpg 0.Hang_D.jpg

Danh lam thắng cảnh

Từ điển trực tuyến

Báo mới - Tin tổng hợp

Sắp xếp dữ liệu

Máy tính bỏ túi

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Lịch vạn liên

  Liên kết

  Chat ... chat ... chat...

  Chào mừng quý vị đến với Website của Vũ Thìn - Trường THPT Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Đề + ĐA thi HK2 Tiếng anh 10 CT mới (D-E) năm 2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Thìn (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:05' 05-05-2017
  Dung lượng: 54.6 KB
  Số lượt tải: 21
  Số lượt thích: 0 người
  ĐÁP ÁN ĐÈ THI HỌC KỲ 2 - MÔN ANH (10D,E)
  NĂM HỌC 2016-2017

  Number: 007 (Mã dề 007)

  I. Phonetics:
  1. A. society 2. B. characteristic 3. D. environment 4. D. defence
  II. Grammar and vocabulary:
  A. Fill in the blank with the correct form of the verb in parenthesis: (1.5p)
  1. is spoken 2. to forget/ worrying 3. had. 4. being engaged 5. have grown.
  B. Fill in the blank with the correct form of the word in parenthesis: (1p)
  1. superstitious 2. effectively 3. access 4. discrimination
  C. Choose the best answer to complete the following sentences: (1.5 p)
  1. B. the/ the 2. C. can / needn`t 3. B. of 4. D. fertility 5. D. cut down 6. C. wage
  III. Reading:
  Read the passage carefully and choose the correct answer: (1.25 p)
  1. b. We need a password to open an e-mail box.
  2. b. illegal
  3.a. They were electronically attacked.
  4. a. could solve the problem
  5. d. They sent useless e-mails to the Web sites of these companies.
  B. Choose the best option to fill in each blank: ( 1,25 p)
  1. A. important 2. C. but also              3. A. supply           4. C. than              5.   C. effects               
  IV. Writing:
  A. Find out the mistake in the following sentences: (1p)
  1. C. greater much 2.A. which written 3. A. Rabbit 4. C. weighing
  B. Rewrite the following sentences, using the suggestions: (1.5 p)
  1. The kitchen is larger than my bedroom.
  2. This is Mrs. Green, whose daughter got married to a drummer.
  3.Tom told Mary (that) he would tell her about that the next day/ the following day.


  Number: 005 (Mã dề 005)

  I. Phonetics:
  1. D. brochure 2. C. provide 3. D. introduce 4. D. distract
  II. Grammar and vocabulary:
  A. Fill in the blank with the correct form of the verb in parenthesis: (1.5p)
  1. being beaten 2. was given 3. answering/ ring 4. will get 5. had done
  B. Fill in the blank with the correct form of the word in parenthesis: (1p)
  1. Fortunately 2. pollution 3. personal 4. record..
  C. Choose the best answer to complete the following sentences: (1.5 p)
  1. A. an/ the 2. A. mustn’t 3. A. for 4. B. gave up 5. A. Sewage 6.B. environment
  III. Reading:
  A. Read the passage carefully and choose the correct answer: (1.25 p)
  1. A. you can write on it, save information, or print it later.
  2. C. it provides more interactive opportunities.
  3. B. useful
  4. C. It develops students’ English skills but not computer ones.
  5. B. we can have multimedia lessons and more contributions from students.
  B. Choose the best option to fill in each blank: ( 1,25 p)
  1. C. took 2. A. bridesmaid 3. B. of 4. D. speech 5. B. a few
  IV. Writing:
  A. Find out the mistake in the following sentences: (1p)
  1. C. interesting something 2. B. consists 3. C. lays 4. A. denser
  B. Rewrite the following sentences, using the suggestions: (1.5 p)
  1. The dress is not as expensive as the skirt.
  2. That man, whose name I forgot, is an artist. (thieu dau phay tru o,25 diem)
  3. Mr. Chi told me (that) he would spend his holiday in Dalat the next month / the following month.

  ĐÁP ÁN ĐÈ THI HỌC KỲ 2 - MÔN ANH (10D,E)
  NĂM HỌC 2016-2017

  Number: 003 (Mã dề 003)

  I. Phonetics:
  1. B. brochure 2. D. provide
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓