Đồng hồ

Lịch

Tài nguyên dạy và học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Vũ Thìn (012587655xx))

Điều tra ý kiến

Học như thế nào có hiệu quả nhất?
Học trên lớp
Đi học thêm
Tự học ở nhà
Hỏi bạn bè

Ảnh của tôi

Hat_ve_Me_VN_anh_hung.mp3 HAPPY_NAW_YEAR.swf Buon1.flv Xuan_da_ve.swf Truong_THPT_Da_Phuc_Soc_Son_HN.jpg Hanh_Khuc_Truong_Cap_III_Da_Phuc.mp3 Prettyboy.swf Chia_tay_tuoi_hoc_tro___Thien_Truong_Dia_Hai.mp3 VongTronTinhYeu.mp3 Bai_ca_GVND.swf BuiBayVaoMat.mp3 0.SO_DO_DEN_TRUONG_THPT_DA_PHUC.jpg 0.Hay_den_voi_chung_toi.swf Frame2075_copy.jpg 0.Cong_moi_truong_DP_2.jpg 0.Cong_moi_truong_DP.jpg 0.Hang_D.jpg

Danh lam thắng cảnh

Từ điển trực tuyến

Báo mới - Tin tổng hợp

Sắp xếp dữ liệu

Máy tính bỏ túi

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Lịch vạn liên

  Liên kết

  Chat ... chat ... chat...

  Chào mừng quý vị đến với Website của Vũ Thìn - Trường THPT Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Đề cương các môn lớp 10 ôn tập HK2 năm 2015-2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: www.daphuc.edu.vn
  Người gửi: Vũ Thìn (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:13' 22-03-2016
  Dung lượng: 161.9 KB
  Số lượt tải: 140
  Số lượt thích: 2 người (Nguyễn khôi Nguyên, Vũ Thìn)
  DAPHUC HIGH SCHOOL
  2015 - 2016
  REVIEW FOR THE SECOND TERM TEST
  Grade 10 D, E: New English Book
  (Unit 6, 7, 8, 9)
  Phonetics
  Pronunciation
  1. A. smartphone B. altar C. discharge D. article
  2. A. confuse B. orgarnise C. decrease D. realize
  3. A. consume B. concentrate C. computer D. resources
  4. A. influence B. mobile C. interactive D. impact
  5. A. solution B. result C. custom D. destruction
  6. A. played B. performed C. beloved D. laughed
  7. A. weather B. with C. northern D. than
  8. A. character B. chemical C. characteristics D. brochure
  9. A. brides B. needles C. pollutants D. engineers
  10. A. enroll B. suppose C. provide D. only
  11. A. eliminate B. elephant C. endanger D. erosion
  12. A. pollute B. species C. accept D. receipt
  13. A. environment B. hydroelectric C. circulation D. wild
  14. A. club B. lamb C. doubt D. bomber
  15. A. disease B. spread C. breed D. treat

  Stress
  1. A. challenge B. confuse C. deplete D. device
  2. A. digital B. fingertip C. editor D. destruction
  3. A. preserve B. improve C. damage D. address
  4. A. different B. relative C. understand D. following
  5. A. remember B. defining C. embarrass D. introduce
  6. A. editor B. pollution C. invention D. protection
  7. A. scientist B. awareness C. injury D. chemical
  8. A. consumption B. removal C. pesticide D. extinction
  9. A. children B. destroy C. nature D. fossil
  10. A. species B. polar C. tablet D. distract
  11. A. graduate B. develop C. continue D. consider
  12. A. wonderful B. organize C. equality D. modernize
  13. A. adventure B. understand C. hotel D. expensive
  14. A. digital B. introduce C. concentrate D. smartphone
  15. A. portable B. instruction C. advantage D. engage
  16. A. disappearance B. circulation C. conservation D. environment
  17. A. conserve B. pollute C. circulate D. eliminate
  18. A. nature B. power C. damage D. defence
  19. A. vegetation B. destruction C. variety D. erosion
  20. A. injured B. valuable C. forest D. protect

  Give the correct form of the words in the brackets
  I usually give (prefer)……………………..to English over Literature.
  In Vietnam, people (belief)……………………that a black cat means bad luck.
  You should read all the questions very (careful)…………………….before you answer them.
  Gender (discriminate)……………………………still exists in society, especially in Asian countries.
  Through working, women may become more (knowledge)……………………………
  (Fortunate)…………………………, the weather was fine on their wedding day.
  Most of Vietnamese people are (superstition)………………………………to some extent.
  What are the typical (character)……………………………………of the British?
  The bride and the groom often come to visit their (relation)……………………….after the wedding.
  (Work)…………………mothers help contribute to the family’s income.
  I’m looking for some new ……………………(apply) to put on my smartphone.
  Environmental ……………….(pollute) is one of the problems we are facing.
  The ………………(deplete) of fossil fuels has gradually increased in many countries.
  Worldwide rainforest …………………..(preserve) has been the aim of many environmentalists.
  …………………….(Deforest) is the removal or cutting down of all trees in an area for urban use and farm lands.
  With electronics, you can learn
  Avatar

   

  Các em phải  tải tệp về mới có đủ nội dung các môn.

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓