Đồng hồ

Lịch

Tài nguyên dạy và học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Vũ Thìn (012587655xx))

Điều tra ý kiến

Học như thế nào có hiệu quả nhất?
Học trên lớp
Đi học thêm
Tự học ở nhà
Hỏi bạn bè

Ảnh của tôi

Hat_ve_Me_VN_anh_hung.mp3 HAPPY_NAW_YEAR.swf Buon1.flv Xuan_da_ve.swf Truong_THPT_Da_Phuc_Soc_Son_HN.jpg Hanh_Khuc_Truong_Cap_III_Da_Phuc.mp3 Prettyboy.swf Chia_tay_tuoi_hoc_tro___Thien_Truong_Dia_Hai.mp3 VongTronTinhYeu.mp3 Bai_ca_GVND.swf BuiBayVaoMat.mp3 0.SO_DO_DEN_TRUONG_THPT_DA_PHUC.jpg 0.Hay_den_voi_chung_toi.swf Frame2075_copy.jpg 0.Cong_moi_truong_DP_2.jpg 0.Cong_moi_truong_DP.jpg 0.Hang_D.jpg

Danh lam thắng cảnh

Từ điển trực tuyến

Báo mới - Tin tổng hợp

Sắp xếp dữ liệu

Máy tính bỏ túi

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Lịch vạn liên

  Liên kết

  Chat ... chat ... chat...

  Chào mừng quý vị đến với Website của Vũ Thìn - Trường THPT Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  De cuong HK 2 Tieng Anh 12 nam 2014-2015

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: THPT Đa Phúc
  Người gửi: Nguyễn Ngọc Quang
  Ngày gửi: 21h:47' 24-03-2015
  Dung lượng: 132.0 KB
  Số lượt tải: 24
  Số lượt thích: 0 người
  DAPHUC HIGH SCHOOL
  Group: English
  REVIEW FOR 2nd TERM – GRADE 12
  School year: 2014 – 2015
  (From Unit 10 to Unit 15)
  ********************************************************

  Choose the word underlined part is pronounced differently from the others.

  a. walked b. waited c. needed d. wanted
  a. defended b. hoped c. hated d. decided
  a. lives b. fails c. rains d. works
  a. offices b. watches c. washes d. goes
  a. explains b. maintains c. tests d. becomes
  a. three b. south c. southern d. both
  a. remained b. explored c. separated d. travelled
  a. loose b. smooth c. food d. flood
  a. enormous b. rough c. enough d. double
  a. society b. geography c. dry d. sandy
  a. interfered b. allowed c. visited d. played
  a. water b. swimming c. between d. rowing
  a. lie b. goalie c. achieve d. belief
  a. punch b. synchronized c. March d. touching
  a. caps b. meters c. swimmers d. lines
  a. maneuver b. integral c. against d. aquatic
  a. synchronized b. psychology c. carry d. activity
  a. exercise b. diving c. physics d. variety
  a. swimming b. throwing c. water d. switch
  a. improve b. lose c. oppose d. movement
  Choose the word which is stressed differently from the rest.
  1. a. habitat b. century c. difficult d. prohibit
  2. a. ivory b. punishment c. government d. destruction
  3. a. population b. particular c. recovery d. illegally
  4. a. continent b. however c. elephant d. tropical
  5. a. friendship b. control c. traffic d. office
  6. a. engineer b. expedition c. kilometer d. education
  7. a. natural b. enormous c. mystery d. separate
  8. a. remain b. challenge c. explore d. between
  9. a. territory b. Australia c. geography d. society
  10. a. personal b. penalty c. defensive d. vertical
  11. a. award b. prevent c. visit d. except
  12. a. goalie b. advanced c. above d. depend
  15. a. overtime b. decision c. period d. penalize
  16. a. information b. necessary c. scientific d. automatic
  a. participant b. enthusiast c. technology d. transportation
  a. never b. follow c. pilot d. reply
  a. fiction b. office c. machine d. expert
  20. a. camera b. computer c. vegetable d. everything
  19. a. acknowledge b. physical c. successful d. continue
  20. a. activity b. psychology c. information d. development

  III. Choose the correct verb forms and verb tenses:
  1. The council considers ___________ vehicles from the city center to relieve traffic jams and air pollution.
  a. ban b. banning c. banned d. to banning
  2. These employees are made ___________
  a. to work b. work c. working d. worked
  3. The teacher never lets us _______ out when_________
  a. to go / explains b. go / explaining c. going / to explain d. gone / explained
   
  Gửi ý kiến